ÚVOD

HomeVítame Vás na internetových stránkach súkromnej očnej ambulancie, spoločnosti OKO-S s.r.o.
Odborným garantom je MUDr. Eva Sudárová – oftalmológ s viac ako 25 ročnou praxou v odbore, s absolvovanou špecializačnou skúškou v odbore oftalmológia.
Ambulancia nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, informácie o cenách za poskytnuté služby nájdete v cenníku. Realizujeme odborné vyšetrenia zraku podľa individuálnych potrieb pacienta, špecializované oftalmologické vyšetrenie, vyšetrenie pre nové okuliare, alebo ak máte záujem používať kontaktné šošovky, prípadne ste utrpeli očný úraz.
Ambulancia je vybavená najmodernejšou prístrojovou technikou:

  • zariadenie umožňujúce stanoviť vnútroočný tlak a zároveň aj určiť hrúbku rohovky bezkontaktným spôsobom
  • bezkontaktným autorefraktokeratometrom na meranie dioptrií a parametrov rohovky
  • počítačovým perimetrom na vyšetrenie zmien v zornom poli
  • moderným LCD optotypom na zisťovanie kvality zrakovej ostrosti.

Ak máte záujem o naše služby, radi vás vyšetríme a pomôžeme vám s vaším problémom.