PONÚKANÉ SLUŽBY

Poskytujeme vysoko odbornú starostlivosť pri kompletnom oftalmologickom vyšetrení, meranie zraku pri predpise nových okuliarov alebo zaučenie pred prvou aplikáciou kontaktných šošoviek. Realizujeme preventívne vyšetrenia pred nástupom do zamestnania alebo pre osvedčenie na vedenie motorového vozidla. Ambulancia je vybavená najmodernejšou prístrojovou technikou – disponuje prístrojom na meranie výšky vnútroočného tlaku a hrúbky rohovky zároveň a to BEZKONTAKTNÝM  SPôSOBOM, ďalej prístrojom na vyšetrenie zorného poľa – automatickým (počítačovým) perimetrom, prístrojom na meranie dioptrií a zakrivenia rohovky – keratorefraktometrom a moderným LCD optotypom na zisťovanie kvality zrakovej ostrosti.

Aplikácia kontaktných šošoviek

Aplikácia  sférických , astigmatických a multifokálnych kontaktných šošoviek namiesto  okuliarovej korekcie

 • možnosť odskúšania KŠ s rôznou dĺžkou nosenia (denné, 14- dňové, mesačné)
 • kontaktné šošovky s možnosťou permanentného nosenia počas 30 dní (bez potreby vybrať kontaktnú šošovku z oka počas tohoto obdobia)
 • multifokálne kontaktné šošovky, ktoré umožňujú nahradiť okuliare na čítanie a  multifokálne okuliare, ktorú slúžia na pozeranie do diaľky, strednú vzdialenosť i čítanie.
 • Aplikácia farebných kontaktných šošoviek – krycích a tónovacích

Kompletné očné vyšetrenie

 • objektívne stanovenie zrakovej ostrosti ( autokeratorefraktometrom )
 • stanovenie subjektívnej zrakovej ostrosti a farbocitu
 • korekcia zraku – predpis okuliarov do diaľky i na blízkoServices_9
 • vyšetrenie očného tlaku ( bezkontaktným tonometrom )
 • predného segmentu oka a očných médií štrbinovou lampou
 • vyšetrenie očného pozadia v mydriáze panfundoskopicky , oftalmoskopicky
 • vyšetrenie slzivosti a iných vlastností slzného filmu
 • test správnej funkcie žltej škvrny – Amslerova mriežka
 • vyšetrenie hrúbky rohovky bezkontaktným pachymetrom
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia
 • poradenská a konzultačná služba v oftalmológii následná liečba všetkých očných ochorení

Preventívne očné prehliadky

 • Spôsobilosť na prácu so zobrazovacími jednotkami  (kompletné očné vyšetrenie )
 • Spôsobilosť na  prácu vo výškach (kompletné očné vyšetrenie + vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom)
 • Spôsobilosť na  vedenie motorového vozidla (kompletné očné vyšetrenie + vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom)