CENNÍK

Nazov sluzby Cena
Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou 20 €
Vyšetrenie predného a zadného segmentu / okuliare 15 €
Vyšetrenie predného segmentu 10 €
Kontrolné vyšetrenie 10 €
Extrakcia cudzieho telieska (z rohovky alebo spojovkového vaku) 15 €
Počítačový  perimeter 12 €
Diferenciálna diagnostika glaukómu (denná krivka; pachymetria; gonioskopia,  počítačový perimeter) 25 €
Tono + pachymetria 3 €
Očné pozadie 10 €
Konzultácia s lekárom 20 €
Aplikácia kontaktných šošoviek 30 €
Očné vyšetrenie pre prácu vo výškach 20 €
Očné vyšetrenie o spôsobilosti viesť motorové vozidlo pre držiteľa a žiadateľa vodičského opravnenia 20 €
vodič – dôchodca 20 €
Vyšetrenie pre držiteľa zbrojného pasu 20 €
Vyšetrenie a vystavenie posudku pre potreby sociálnej poisťovne, súdu a polície 20 €